Go directly to Pod here

Kontakta Anton Törnberg på anton.tornberg@gu.se

 

ANTON TÖRNBERG har en masterexamen och en kandidatexamen i sociologi, båda erhållna vid Göteborgs Universitet. Han har tidigare arbetat som forskningsassistent inom flera projekt vid avdelningen för Fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, samt varit assegno di ricerca vid European Centre for Living Technology (ECLT) vid Ca’Foscari University of Venice, Italien. Under våren 2017 disputerade Anton med doktorsavhandlingen ”The wicked nature of social systems – a complexity approach to sociology”. Tillgänglig: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51507

 

Forskningsintresse

  • Komplexitetsteori
  • Metodologi
  • Social media och digital data
  • Social rörelseteori
  • Kritisk/komplex realism
  • Agent-baserad modellering
  • Social nätverksanalys
  • Automatisk textanalys
  • Vetenskapsteori

 

Pågående forskning
Antons avhandling behandlar kopplingen mellan sociologi och komplexitetsteori och hur teoretiska perspektiv och metoder från komplexitetsvetenskap kan vara till hjälp för att analysera och förstå sociala system. Särskilt fokus ligger på sociala rörelser och motståndsforskning.
Tillsammans med Mattias Wahlström, Hans Ekbrand och Petter Törnberg deltar Anton med start 2017 i forskningsprojektet ”Sociala medier som diskursiv möjlighets struktur för attacker mot flyktingboenden”. Han har också pågående forskning om komplexitetsteori inom sociologi, samt utvecklar praktiska verktyg för automatisk textanalys av digital data.

Samverkan
Anton har arbetat med ett flertal projekt på avdelningen för Fysisk resursteori vid Chalmers, bl. a INSITE och ED-FET projektet Emergence by Design som handlar om innovationsdynamik och teknisk förändring. Han har även organiserat en överdisciplinär doktorandkurs i Social Nätverksanalys tillsammans med två kollegor vid Fysisk resursteori. Anton har varit gästforskare vid Amsterdams Universitet, vid ECLT i Venedig och vid UMASS, Massachusetts.

 

Läs mer om Anton Törnberg på Göteborgs Universitet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *