Tone Försund

Kontakta Tone Försund på tone.forsund@socav.gu.se eller via telefon 0046(0)31-786 64 98


Bakgrund

Efter att jag utbildat mig till djurskötare, med inriktning exotiska djur, och arbetat på olika zoologiska parker på 80-talet tog jag steget över till människan. 1990 utbildade jag mig till dramapedagog och fortsatte sedan att bilda mig, på bland annat vid Göteborgs universitet. Huvudämnet har varit konfliktlösning men i min magisterexamen ingår även kurser i främst psykologi och pedagogik. Jag har en 3:årig utbildning i psykosyntes vid Göteborgs Psykosyntesinstitut samt en 1 1/2 års utbildning i psykosocial handledning vid Ersta Sköndals Högskola.

Förutom att arbeta som lärare och handledare på Göteborgs universitet föreläser jag och handleder ute på arbetsplatser.

Undervisning
Undervisar på ett flertal kurser och program på olika institutioner med utgångspunkt i dramapedagogik och beteendevetenskap. Jag handleder även studenter i deras uppsatser och projektarbeten. Mina huvudområden är; konflikhantering, pedagogik, gruppdynamik, kommunikation, ledarskap och handledning.

Är kursansvarig för Göteborgs universitets handledarkurser för lärare och förskollärare med inriktning LLU och mentorskap.

Deltar regelbundet i utbildningar för universitetspersonal i bland annat bemötande och hotfulla situationer.

Fick tillsammans med Anneline Sander och Stina Larsson Samhällsfakultetens pedagogiska pris 2016

Samverkan
Uppdragsutbildningar tillsammans med Thomas Jordan. Föreläser på inbjudan på olika arbetsplatser, skolor och förskolor.

Deltog 2017 i projektet EduCATe (European Nonviolent Conflict Management for Educaters:Advocacy and training).

 

Läs mer om Tone Försund på Göteborgs Universitet.